Zhineng Qigong Coach  
Do Qigong with Dolores
智能气功
 
Zhineng Qigong Coach
Zhineng Qigong Coach
  Methods  ::  
Zhineng Qigong Coach
Zhineng Qigong Coach
   
 
Photos Dolores Utermark

A few photos with examples of
Zhineng Qigong Level 2 - basic exercise Xing Shen Zhuang - Body + Mind Method.

  zhinengqigong doloresutermark      zhinengqigong doloresutermark      zhinengqigong doloresutermark

  zhinengqigong doloresutermark      zhinengqigong doloresutermark

  zhinengqigong doloresutermark      zhinengqigong doloresutermark

 

 

 

 

 
  Copyright ©2009 Dolores Utermark - All rights reserved